hello@missword.pl

COPYWRITING
piszę

hasła promocyjne, claimy, teksty materiałów ATL i BTL (ulotki, katalogi, reklamy prasowe, spoty radiowe i tv, strony www)

KONCEPCJE KREATYWNE
wymyślam

koncepcje komunikacji marketingowej: pomysły na kreację wizualną, tworzenie filozofii marki,  niekonwencjonalne pomysły na prezentację marki

NAMING
tworzę

nazwy firm, usług, wydarzeń

/////

en:

COPYWRITING
write
full service copywriting (headlines, claims, posts, scenarios, and text ads)

CREATIVE CONCEPTS
devise
creative concepts (visuals, brand’s philosophy, unconventional ideas of marketing communication)

NAMING
created
for companies, brands, events